Contact us

Company name: TOROMEDICAL d.o.o.
Full name: TOROMEDICAL, zastopanje in trženje farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Legal address: Tržaška cesta 330, 1000 Ljubljana, Slovenia

Phone: +39 335 6510584
Phone: +386 41 760 359
E-mail: info@toromedical.com

VAT ID: SI24330701
Company ID: 6337376000
IBAN: SI56 3500 1000 1474 409 (BKS BANK AG)